Zen-Meister

Nagarjuna
150 - 200
Vasubandhu
400 - 480
Bodhidharma
(jap. Daruma)
(chin. Puti Damo)

470 - 543
Hui-k?o Ta-Shih
(jap. Eka Daishi)

487 - 593
Sosan
(chin. 僧璨, Sēngcn, W.-G. Seng-ts'an)

510 - 606
Tao-hsin (Dao-xin)
(jap. Da`i Doshin)

580 - 651
Die Drei Schweigsamen
590 - 670
Hung-jen
(jap. Gunin)

601 - 674
Hui-neng
(jap. Eno, auch Wei-lang)

638 - 713
Yung-chia Hsuan-Chueh
(jap. Yoka Genkaku)

665 - 713
Ma-tsu Tao-i
(jap. Baso Doitsu)

709 - 788
Pai-chang Huai-hai
(jap. Hyakujo Ekai)
(chin. auch Po-chang Hui-hai)

720 - 814
Nanquan Puyuan
(jap. Nansen Fugan)
(chin. Nan-ch?uan P?u-yuan)

748 - 835
Huang-po
(jap. Obaku Kiun)

770 - 850
Joshu Jushin
(chin. Chao-chou Ts`ung-shen)

778 - 897
Teshan Hsan-chien
(jap. Tokusan Senkan)

781 - 867
Lin-ji I-hsan
(jap. Rinzai Gigen)

800 - 866
Yun-men Wen-yan
(jap. Ummon Bun`en)

864 - 949
Yuan-wu K`o-ch`in
(jap. Engo Kokugon)

1063 - 1135
Wu-men Hui-k`ai
(jap. Mumon Ekai)

1183 - 1260
Koun Ejo
1198 - 1280
Dogen Zenji
1200 - 1253
Mokuan
1270 - 1345
Bassui Zenji
1327 - 1387
Ikkyu Sojun
1394 - 1481
Takuan Sh
1573 - 1645
Man'an Eishu
(chin. Bannan Eishu)

1591 - 1654
Yinyuan Longqi
(jap. Ingen Ryūki)
(chin. 臨濟宗)

1592 - 1673
Bankei Eitako
(jap. auch Bankei Kokushi)

1622 - 1693
Chōon Dōkai
1628 - 1695
Tetsugen Doko
(chin. 鉄眼道光)

1630 - 1682
Matsuo Basho
1644 - 1694
Baisao
(jap. Gekkai Gensho)

1675 - 1763
Hakuin Ekaku, auch Hakuin Zenji
1685 - 1768
Gibon Sengai
1750 - 1837
Daigu Rykan
1758 - 1831
Tekisui Giboku
1822 - 1899
Yamaok(e)(a )Tesshu
(jap. Ono Tetsutaro Sensei)
(chin. 山岡鉄舟)

1836 - 1888
(Takagi) Ryen Genseki
1843 - 1919
Shaku Sen
(jap. Kgaku Sen 洪嶽宗演)

1870 - 1919
Tokuharu Miki
1871 - 1938
Seki Seisetsu Genj
1877 - 1945
Kodo Sawaki
1880 - 1965
Jing Ru Lai Guo
1881 - 1953
Martin Steinke
(chin. Dao Jun Zhi Ming)

1882 - 1966
Bungaku Hakushi
1884 - 1955
Shibayama Zenkei
(jap. Bummei Zenkei 文明全慶)

1894 - 1974
Yamada MuMon
1900 - 1988
Seki Boku
1903 - 1991
Suzuki Shunryu
1904 - 1971
mori Sgen
1904 - 1994
Franois-Albert Viallet
(jap. Soji-Enku)

1908 - 1977
Kosho Uchiyama Roshi
1912 - 1998
Taisen Deshimaru
1914 - 1982
Oi Saidan Roshi
(jap. 83. Rinzai- Patriarch)

1915
Dr. Winfried Kruckenberg
(chin. Wu Dao)

1916 - 1998
Robert Baker Aitken Roshi
(jap. Dairyu Chotan)

1917 - 2010
Prof. Fritz Hungerleider
(chin. Hung Hsi-san)

1920 - 1998
Brigitte D'Ortschy
(jap. KUN-AN DRU CHIK DAISHI)

1921 - 1990
Oberster Abt Zen-Meister Thch Thanh Từ
(chin. vietn.: Ha Thượng Thiền Sư Thch Thanh Từ)

1924
Soko Morinaga Roshi
1925 - 1995
Willigis Jger
(jap. Kyo-un Roshi)

1925
Harada Sekkei Roshi, seit 50 Jahren Abt des Klosters Hoshhin Ji
1926
Seung Sahn
1927 - 2004
Gesshin Myoko Prabhasa Dharma Zenji
1931 - 1999
Eido Shimano Roshi
1932
Daichi Bunryo Yamada Roshi
1933
AMA Samy
(jap. Genun-ken)

1936
Taiku Gttler Roshi
1937
Philippe Coupey
(jap. Rei Ryu)

1937
Gundula Meyer
(jap. Zui-Un-An)

1937
Kurt sterle
(jap. Kyu Sei)

1937
Hozumi Gensho Roshi
1937
Zensho W. Kopp
1938
Suzuki Hitsu Rshi
(jap. 鈴木抱一老師)

1940
Bernard Tetsugen Glassman Roshi
1940
Sotetsu Yuzen Roshi
1940
Shodo Harada
1940
Gnter Muna Neumann
(jap. Harada Sekkei Roshi)

1941
Dagmar Doko Wasknig
1943
Roland Yuno Rech
1944
Michael Saba
(jap. Reiko ()

1944
Ryuko Furusaka Roshi
1944
Franz Xaver Jung Roshi
1944
Dokko-An Kokugyo Kuwahara
1944
Michel Bovay
(jap. Missen)

1945 - 2009
Dae Gak
1947
Christoph Rei HoHatlapa
(jap. Rei Ho)

1947
Sasaki Gens Rshi
1947
Fumon S. Nakagawa Roshi
(jap. Shoju Nakagawa)

1947
Wolf D. Nolting
(jap. Rei Shin Bigan Roshi)

1948
Renate Kaufmann
(jap. Rei Kyo)

1948
Winfried Schwaiger
1948
Jeff Shore
1953
Reinhard S. Ulonska
(jap. Shinnyo)

1953
Doris Zlls
1954
Jiun Hogen Roshi
1954
Reigen Olivier Wang-Genh
1955
Francisco Dokush Villalba
1956
Othmar Franthal
(jap. Shu`ho`-ken)

1956
Paul Shoju Schwerdt
(jap. Shoju = Baum der Erweckung)
(chin. Boddhisu)

1956
L.Tenryu Tenbreul
1956
Johannes Fischer
1957
Harry Teske
(jap. Mi Sho)

1958
Hinnerk Polenski
(jap. Syobu)

1959
Thomas Kabierschke
(jap. Shin Sho)

1959
Hgen Shuei Osh
1964
Muh Nlke
1968
Sonja Ostendorf
1969
Chi Sim (Hae Sun)
(chin. Zhi Shan (Hui Shan))

1972

110 Meister eingetragen

Hotei, von Zen-Meister Hakuin, Japan 18 Jh. Eisei Bunko